Co chceme?

Chceme jazykovou agenturu nabízející plnou flexibilitu v nabídce kurzů a jazykových služeb.

Chceme nabídnout individuální přístup orientovaný na potřeby klienta, ušít kurzy na míru.

Chceme klienty, kteří se nemusí podřizovat žádné fixní nabídce. Vše zařídíme na základě zjištěných potřeb zákazníka.

Chceme nabídnout komplexní jazykové poradenství, a to nejen v cizích jazycích. Rádi vám pomůžeme s jazykovou stránkou vašich dokumentů či webových stránek.


Co nabízíme?

To vše kvalitně umíme v angličtině, němčině, polštině, ukrajinštině a ruštině. Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás přímo prostřednictvím mailu info@cerny-jerab.cz nebo na telefonu +420 604 839 141.


Jazyková výuka

Pro všechny

Preferujeme individuální přístup. Myslíme si, že pokoušet se zdokonalit si jazykové schopnosti v kurzu pro veřejnost, kde každý student chce něco jiného a má jiné potřeby, není efektivní.

Vytvořte si svůj vlastní kurz. Řekněte nám, co potřebujete, my vám vyjdeme vstříc. Domluvte se třeba s přáteli, se kterými je vám příjemně, a přijďte se učit. Co, kdy, kde a jak - to je na vás.

Dohodněte si úvodní pohovor. Zjistíme společně, co potřebujete a jakým způsobem se nejlépe učíte.

Pro maminky (tatínky) s dětmi

Máte mladší ratolesti (3-6 let) a trochu se bojíte, že na mateřské (otcovské) vám mírně krní mozkové buňky?
Popadněte známé, vytvoříme paralelní kurz pro vás a vaše děti, nejlépe u vás doma, rádi přijedeme, kam budete potřebovat. Vy budete 60 minut rozhýbávat mozek, děti se budou 30 minut seznamovat se základy angličtiny a pak si užijí volnou zábavu pod dohledem pedagoga.

Chcete raději rozhýbávát své tělo?
Nabízíme kombinovaný kurz ve velmi příjemných prostorách fit centra Vanilka, které provozuje báječné cvičení H.E.A.T. - vy se budete hodinu sportovně vyžívat, děti vzdělávat.


Jazykový audit

K čemu vám bude dobrý?

V první řadě objektivně vyhodnotíme, které profese skutečně potřebují mít v popisu svého pracovního místa konkrétní jazykové dovednosti. Mnohé firmy často jen ze setrvačnosti požadují příliš vysokou úroveň znalosti cizího jazyka, přestože se v realitě daný zaměstnanec s cizím jazykem v pracovní situaci prakticky nepotká.

Umíme přesně definovat jazykové dovednosti nutné pro výkon konkrétních profesí. Pracujeme na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz níže).

Otestujeme stávající jazykovou úroveň zaměstnanců pečlivě a objektivně komplexními testovacími nástroji – kombinace písemné práce, ústního pohovoru, poslechu a čtení zajistí přesné a nezkreslené hodnocení.

Navrhneme vhodné typy kurzů pro účelné zdokonalení jazykové úrovně zaměstnanců a následně vytvoříme kurz na míru nebo doporučíme vhodnou jazykovou školu.


Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ)

V oblasti cizích jazyků se definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu studenta. Podrobnější informace o SERRJ naleznete rovněž na webu MŠMT ČR.

A1 je úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci. Sami dokáží vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 je úroveň studentů, kteří rozumí mluvenému slovu týkajícímu se jeho osoby a okolí. Mohou číst jednoduché texty. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě. Jsou též schopni jednoduchého popisu a dokáží napsat jednoduché dopisy.

B1 je úroveň studentů, kteří rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základní komunikační slovní zásoby. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Umějí vyprávět jednoduché příběhy a líčit své touhy; umějí psát texty z oblasti svých zájmů.

B2 je úroveň studentů, kteří rozumí mluvenému slovu o běžných problémech (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Studenti zvládnou číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a zhodnotit výhody či nevýhody. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1 je úroveň studentů, kteří rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí literárním a odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný styl s ohledem na čtenáře.

C2 je úroveň studentů, kteří po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů výraz nahradí jinou formulací, bez narušení plynulosti hovoru.

Zdroj: www.wikipedia.cz

© 2013-2014 Iva Černá & Jana Jeřábková
info@cerny-jerab.cz